برنج رو زير دندونتون مي گذارين، اگه سريع خرد شد يعني خوب نيست. برنج خام بايد سفت باشه .

مقداري برنج كف دستتون مي ريزين و بهش ”هو” مي كنين، يعني بازدمتون روبهش مي دمين و بعد بو مي كشيد. اگر كه بوي خوشي داشت خوبه وگرنه بده .

هرچي خاك برنج كمتر باشه بهتره .

برنج نبايد زياد نمناك باشه، بايد كاملا خشك شده باشه .

دقت كنين كه توي گوني حشرات ريز سياه رنگ يا كرم هست يا نه. 

برنج رو بايد در جاي خنك نگه داري كرد. اگر برنجتون حشره زده بايد الكش كنين تا تخم تمام حشرات بره، يا اگر جا دارين توي آفتاب پهن كنين تا حشرات خودشون تشريف ببرن. بعد مقادير متنابهي نمك به برنج بزنين. نمك باعث مي شه كه آب بدن كرم ها و حشرات كشيده بشه و اون ها رو از بين ببره.

سير تازه هم درون برنج خيلي چيز خوبيه حبه هاي سير تازه رو بدون كندن پوست جاي جاي برنج بذارين. باعث دفع حشرات مي شن.